Tín dụng tiêu dùng: “Trăm người cho vay, vạn người nợ”Kinh doanh

Số liệu thống kê cho thấy người Việt ngày càng “ham” vay để chi tiêu hơn và nợ vay tiêu dùng đã lên đến hơn 5 tỷ USD vào cuối năm 2017.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply