Tín dụng tăng chậm có đáng lo?Kinh doanh

Tín dụng tăng chậm có đáng lo?Tín dụng bị siết chặt, nhất là ở các lĩnh vực có rủi ro cao đã làm cho việc cho vay ra thị trường của các ngân hàng bị chậm lại…
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply