Tín dụng ngoại tệ chỉ tập trung cho lĩnh vực ưu tiênKinh doanh

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tiếp tục kiểm soát chặt cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng theo hướng chỉ tập trung cho vay đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực ưu tiên.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply