Tín dụng ngân hàng đã giúp gì cho nông nghiệp?Kinh doanh

Trong 8 tháng đầu năm 2018, đã có khoảng 157.299 tỷ đồng được “bơm” cho nông nghiệp, nông thôn.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply