Tín dụng đến ngày 10/6 tăng 5,75%Kinh doanh

Tín dụng đến ngày 10/6 tăng 5,75%Trong khi đó, hồi đầu năm NHNN dự kiến tăng trưởng tín dụng cả năm 2018 đạt khoảng 14%.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply