Tín dụng đen mục tiêu là kiếm tiền nhanh nên bỏ qua nguy cơ nợ xấu, phạm phápKinh doanh

Tín dụng đen mục tiêu là kiếm tiền nhanh nên bỏ qua nguy cơ nợ xấu, phạm phápLãi suất tín dụng đen dạng vay nóng có khi vượt quá 100%, thậm chí tới 400%.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply