"Tiêu trước, kiếm sau" – Tư tưởng manh nha từ thế hệ 7X, quen thuộc với thế hệ 8X và trở thành thói quen của thế hệ 9X: Không biết quản lý tài chính, bạn thua!Kinh doanh

“Tiền làm ra để tiêu mà chứ có phải để cất đi đâu, kệ đi cứ ăn chơi rồi mình lại kiếm, đời là mấy”. Chính cái tư tưởng ấy nó đã lừa không biết bao nhiêu thế hệ phải rơi vào cái bẫy “Đi làm chỉ để kiếm tiền trả nợ”.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply