“Tiền nhiều để làm gì” – những người trẻ thế hệ Y, họ có cần nhiều tiền đến vậy để hạnh phúc?Kinh doanh

“Tiền nhiều để làm gì” - những người trẻ thế hệ Y, họ có cần nhiều tiền đến vậy để hạnh phúc?Đó vẫn là câu hỏi muôn thuở của người trẻ: Cuộc sống này ta đang sống vì gì? VÌ tiền? Vì hạnh phúc? Hay tiền để mang đến hạnh phúc?
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply