Tiền lương và nhiều khoản thu nhập của công chức, viên chức tăng mạnhKinh doanh

Tiền lương và nhiều khoản thu nhập của công chức, viên chức tăng mạnhKhông chỉ tăng lương, từ 1/7 tới nhiều khoản thu nhập, phụ cấp của cán bộ, công chức sẽ tăng mạnh.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply