Tiền lương, thưởng Tết tháng thứ 13 có phải nộp thuế?Kinh doanh

Tiền lương, thưởng Tết tháng thứ 13 có phải nộp thuế?Sắp đến Tết Nguyên đán, người lao động ở nhiều cơ quan, doanh nghiệp thường được thưởng Tết bằng tháng lương thứ 13. Vậy, tháng lương 13 được tính vào thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân như thế nào?
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply