Tiền gửi chiếm gần một nửa tổng tài sản, PVGas báo lãi hơn 12.000 tỷ đồng năm 2018Kinh doanh

Tuy nhiên, tính riêng quý IV vừa qua, lợi nhuận sau thuế của PVGas lại giảm 13,2% so với cùng kỳ năm trước xuống 3.273 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 3.223 tỷ đồng.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply