Tiền ảo Libra của Facebook: Mô hình nào để Việt Nam quản lý?Kinh doanh

Tiền ảo Libra của Facebook: Mô hình nào để Việt Nam quản lý?Tiền ảo Libra vừa được ra mắt của Facebook được đánh giá là sự thách thức tất cả các ngân hàng trung ương trên toàn cầu.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply