Thủy sản Việt Nam: Làm gì để không bị “thẻ đỏ“?Kinh doanh

Thủy sản Việt Nam: Làm gì để không bị “thẻ đỏ“?Việc EC phạt “thẻ vàng” có thể được xem là cơ hội để Việt Nam tiếp tục hoàn thiện thể chế quản lý nghề cá, thúc đẩy phát triển bền vững…
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply