Thủy sản Camimex (CMX): Lãi quý 3 đi lùi, giảm hơn 1 nửa so với cùng kỳKinh doanh

Thủy sản Camimex (CMX): Lãi quý 3 đi lùi, giảm hơn 1 nửa so với cùng kỳKết thúc 9 tháng năm 2019 Camimex mới hoàn thành được 29% mục tiêu về doanh thu và 38% mục tiêu về LNST.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply