Thủy điện Miền Nam (SHP) chuẩn bị chi trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 20%Kinh doanh

Thủy điện Miền Nam (SHP) chuẩn bị chi trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 20%Kết thúc năm 2018, Thủy điện Miền Nam đã hoàn thành và vượt 5% chỉ tiêu doanh thu và 21% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply