Thương vụ bán cảng Quy Nhơn: Người viết “tâm thư” lên tiếngKinh doanh

Lần đầu tiên, người viết “tâm thư” đề nghị giữ lại phần vốn nhà nước tại cảng Quy Nhơn đã lên tiếng sau khi Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng yêu cầu “khẩn trương kết luận thanh tra cổ phần hóa cảng Quy Nhơn”
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply