Thượng viện Mỹ thông qua gói kích thích kinh tế lớn nhất trong lịch sử nước MỹKinh doanh

250 tỷ USD dành để chi trả trực tiếp cho cá nhân và hộ gia đình; 350 tỷ USD dành cho các khoản vay của doanh nghiệp nhỏ và 250 tỷ USD trợ cấp thất nghiệp.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply