Thương mại toàn cầu chững lại khi căng thẳng thương mại Trung – Mỹ tăng caoKinh doanh

Xuất khẩu từ các nước mới nổi châu Á giảm 0,7%. Đây là quý giảm đầu tiên của xuất khẩu châu Á trong 7 quý gần nhất.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply