Thương mại điện tử dùng tiền mặt: Sao “tội đồ” cứ là người tiêu dùng?Kinh doanh

Thương mại điện tử dùng tiền mặt: Sao “tội đồ” cứ là người tiêu dùng?Việc dùng tiền mặt phổ biến trong thương mại điện tử (TMĐT) tại Việt Nam đang trở thành “chuyện lạ” trong một nền kinh tế hướng tới 4.0. Với nhiều nước phát triển, TMĐT sẽ kéo theo thanh toán trực tuyến phát triển, còn ở Việt nam thì ngược lại.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply