Thủ tướng yêu cầu hỗ trợ người dân giữ lợn giốngKinh doanh

Thủ tướng yêu cầu hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và chủ hộ nuôi giữ lợn giống cụ kỵ, ông bà với mức 500.000 đồng/con lợn đến ngày 31/12.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply