Thủ tướng yêu cầu chuyển các doanh nghiệp chưa thoái vốn sang SCICKinh doanh

Thủ tướng yêu cầu chuyển các doanh nghiệp chưa thoái vốn sang SCICThủ tướng vừa yêu cầu rà soát các đơn vị thoái vốn chưa thực hiện được trong giai đoạn 2016 – 2018 để chuyển giao sang SCIC thực hiện thoái vốn trong giai đoạn 2019 – 2020.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply