Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng đề xuất cơ chế quản lý condotel, officetelKinh doanh

Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng đề xuất cơ chế quản lý condotel, officetelThủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị 09/CT-TTg về giải pháp tập trung tháo gỡ cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng 6 tháng và cả năm 2019.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply