Thủ tướng yêu cầu bảo đảm lương thực dư dả cho 100 triệu dânKinh doanh

Thủ tướng yêu cầu bảo đảm lương thực dư dả cho 100 triệu dânThủ tướng nhấn mạnh yêu cầu về bảo đảm lương thực dư dả cho 100 triệu dân, không chỉ đủ ăn mà còn dự trữ và thực hiện các nhiệm vụ khác như hỗ trợ gạo để trồng rừng, học sinh miền núi…
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply