Thủ tướng: “Việt Nam là miền đất lành cho các tập đoàn Nhật Bản”Kinh doanh

Thủ tướng cho rằng, các doanh nghiệp Nhật Bản sẽ là “những người mở hàng đầu tiên” khi hiệp định quan trọng giữa Việt Nam và EU – EVFTA và IPA vừa ký kết hôm 30/6.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply