Thủ tướng sẽ chủ trị hội nghị về cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệpKinh doanh

Thủ tướng sẽ chủ trì hội nghị về đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN với trọng tâm về tình hình cổ phần hóa, thoái vốn, dự kiến tổ chức cuối tháng 9 đầu tháng 10 tới.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply