Thủ tướng quyết định lãi suất cho vay nhà ở xã hội năm 2019 là 5%Kinh doanh

Thủ tướng quyết định lãi suất cho vay nhà ở xã hội năm 2019 là 5%Lãi suất 5%/năm áp dụng đối với dư nợ của các khoản cho vay để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở thuộc diện nhà ở xã hội.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply