Thủ tướng quyết định điều chỉnh quy hoạch Khu kinh tế mở Chu LaiKinh doanh

Thủ tướng quyết định điều chỉnh quy hoạch Khu kinh tế mở Chu LaiThủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1737/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai (Quảng Nam) đến năm 2035, tầm nhìn 2050.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply