Thủ tướng: Nút thắt lớn nhất hạn chế sự phát triển là thể chế, nút thắt về tư duyKinh doanh

Thủ tướng: Nút thắt lớn nhất hạn chế sự phát triển là thể chế, nút thắt về tư duyNếu không thay đổi về tư duy kinh tế thì dẫu có điều chỉnh thể chế cũng vẫn là thể chế cũ, là “bình mới rượu cũ”, không thể có đột phá…
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply