Thủ tướng kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống dịch tả lợn châu PhiKinh doanh

Thủ tướng kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống dịch tả lợn châu PhiSau khi kiểm tra thực tế tại hộ chăn nuôi, làm  việc với lãnh đạo Bộ và địa phương, Thủ tướng nhấn mạnh chủ trương: Phòng, chống dịch như chống giặc, do đó cần huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc phòng chống dịch tả lợn châu Phi; cũng như cần tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác này.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply