Thủ tướng chỉ đạo về việc quy hoạch phát triển Phú QuốcKinh doanh

Thủ tướng chỉ đạo về việc quy hoạch phát triển Phú QuốcThủ tướng Chính phủ có ý kiến đối với đề nghị của UBND tỉnh Kiên Giang về việc triển khai lập quy hoạch đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang theo định hướng khu kinh tế.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply