Thủ tướng: Cần phương thức quản lý mới để phát triển vùng kinh tế trọng điểm Bắc BộKinh doanh

Theo Thủ tướng, phương thức quản lý mới cần linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả hơn trong tổ chức quản lý Nhà nước và hoạt động sản xuất kinh doanh cả về thời gian và không gian vùng lãnh thổ.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply