Thu phí không dừng: Tiền lãi ai hưởng?Kinh doanh

Thu phí không dừng: Tiền lãi ai hưởng?Nhà đầu tư BOT cho rằng đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí tự động không dừng (VETC) cần giải quyết những bất cập đang tồn tại.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply