Thu phí BOT An Sương – An Lạc: Có thể chấm dứt thu trước 2033Kinh doanh

Thu phí BOT An Sương - An Lạc: Có thể chấm dứt thu trước 2033Việc UBND TP.HCM giao IDICO- IDI thực hiện các hạng mục bổ sung là trên cơ sở chủ trương được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply