Thông tin sức khoẻ lãnh đạo Đảng, Nhà nước thuộc diện mậtKinh doanh

Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước sẽ chính thức có hiệu lực từ 1/7/2020, điều chỉnh của Luật quy định về bí mật nhà nước, hoạt động bảo vệ bí mật nhà nước và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply