Thống kê 6 tháng đầu năm: Thu nhập trung bình nam giới cao hơn nữ giới 12,7%Kinh doanh

Thống kê 6 tháng đầu năm: Thu nhập trung bình nam giới cao hơn nữ giới 12,7%Thu nhập bình quân tháng từ công việc làm công hưởng lương 6 tháng đầu năm 2019 của lao động có trình độ trên đại học trở lên là 12,7 triệu đồng/tháng.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply