Thống đốc yêu cầu các ngân hàng dự thu lãi phù hợp, phản ánh đúng kết quả kinh doanhKinh doanh

Thống đốc yêu cầu các ngân hàng dự thu lãi phù hợp, phản ánh đúng kết quả kinh doanhNHNN yêu cầu các TCTD kiểm soát tăng trưởng và nâng cao chất lượng tín dụng, đồng thời đẩy mạnh công tác xử lý nợ xấu, phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro khi bán nợ cho VAMC.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply