Thống đốc nói gì về việc Mỹ đưa Việt Nam vào danh sách giám sát?Kinh doanh

Theo Thống đốc, báo cáo này chỉ đưa ra một số khuyến nghị, chính sách cho Chính phủ và các bộ ngành trong đó có Ngân hàng Nhà nước. 
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply