Thống đốc Ngân hàng Nhà nước lưu ý tín dụng với hiện tượng sốt đấtKinh doanh

Thống đốc yêu cầu theo dõi, nắm bắt tình hình thị trường bất động sản và việc cấp tín dụng, đặc biệt tại các khu vực có hiện tượng sốt đất.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply