Thống đốc: Cần có sổ tay hướng dẫn về quy trình cho vay vốnKinh doanh

Thống đốc: Cần có sổ tay hướng dẫn về quy trình cho vay vốnThống đốc cũng nói rằng, một mình ngành Ngân hàng không thể giải quyết được hết mọi vấn đề kể cả việc cho vay vốn. Khi các bộ, ngành và hệ thống ngân hàng đồng hành sẽ đóng góp cho phát triển kinh tế, tín dụng tốt hơn, từ đó đảm bảo an toàn cho hoạt động của TCTD.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply