Thời hạn Thủ tướng chỉ đạo có kết luận, Asanzo tuyên bố tạm dừng hoạt độngKinh doanh

Asanzo thông báo, trong hoàn cảnh chưa có kết luận thanh tra, Công ty tạm ngừng mọi hoạt động sản xuất kinh doanh (trừ hoạt đồng bảo trì, bảo hành).
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply