Thời gian thi công kéo dài, Coteccons báo lãi quý III giảm 65% so với cùng kỳKinh doanh

Sau 9 tháng đầu năm, Coteccons ghi nhận 16.262 tỷ đồng doanh thu và 478 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt giảm 22% và 60% so với cùng kỳ.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply