Thoái bớt 8 triệu cổ phiếu, Agri Asia Pacific Limited không còn là cổ đông lớn của SBTKinh doanh

Sau giao dịch, Agri Asia Pacific Limited chỉ còn nắm giữ 4,84% cổ phần Thành Thành Công – Biên Hoà. Số tiền nhà đầu tư này thu về từ đợt thoái bớt vốn khoảng 144 tỷ đồng.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply