Thiên Long Group trả cổ tức, cổ phiếu thưởng tổng tỷ lệ 15%Kinh doanh

Thiên Long Group trả cổ tức, cổ phiếu thưởng tổng tỷ lệ 15%Tính cả đợt này, Thiên Long Group sẽ hoàn thành được mục tiêu chi trả cổ tức năm 2018 tỷ lệ 20% mà trước đó đã đề ra.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply