Thị trường vốn cần được phát triển bền vữngKinh doanh

Tại phiên họp ngày 2/8, Ban Chỉ đạo Quốc gia về tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng đã xác định cần phát triển thị trường vốn – một trong những yếu tố căn bản để tiếp tục cải cách nền kinh tế.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply