Thị trường bảo hiểm đặt mục tiêu tăng trưởng 20% năm 2019Kinh doanh

Thị trường bảo hiểm đặt mục tiêu tăng trưởng 20% năm 2019Trong năm 2018, tổng doanh thu bảo hiểm ước đạt 160.444 tỷ đồng, tương đương 2,9% GDP, tăng 21% so với năm 2017…
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply