Thép Nam Kim (NKG): Quý 1 lỗ tiếp 102 tỷ đồngKinh doanh

Thép Nam Kim (NKG): Quý 1 lỗ tiếp 102 tỷ đồngKinh doanh dưới giá vốn do biến động lớn của giá nguyên vật liệu khiến Thép Nam Kim báo lỗ 102 tỷ đồng trong quý 1/2019.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply