Thép Kyoel tiếp tục đăng ký mua cổ phiếu Thép Việt- Ý, nâng tỷ lệ lên gần 72%Kinh doanh

Đây là lần đăng ký mua vào cổ phiếu Thép Việt – Ý lần thứ 4 của Thép Kyeol.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply