Thêm một cá nhân bị phạt vì “mua chui” cổ phiếuKinh doanh

Ông Thái Vũ Đoài bị phạt 10 triệu đồng vì 19.640 cổ phiếu D2D mà không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply