Thêm lãnh đạo Kienlongbank gom cổ phiếu KLBKinh doanh

Ông Nguyễn Hoàng An, Phó Tổng Giám đốc Kienlongbank đăng ký mua vào 300.000 cổ phiếu KLB.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply