Thêm 11 cơ sở tư vấn du học ở Việt Nam bị Nhật Bản chặn đơn xin visa từ 1-6Kinh doanh

Thêm 11 cơ sở tư vấn du học ở Việt Nam bị Nhật Bản chặn đơn xin visa từ 1-6Thêm 11 cơ sở tư vấn du học ở Việt Nam bị đình chỉ đại diện xin cấp visa (thị thực) Nhật Bản từ ngày 1-6.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply